บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด"

บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบงานโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเวที โครงสร้างบูธและผลิตบูธพร้อมติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด


89/20 ซอยราชพฤกษ์ 6 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/20 ซอยราชพฤกษ์ 6 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด

ได้แก่ 0105559007187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเซมเบอร์3 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*