บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด"

บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ให้บริการฟอกเลือด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด


76/87,89,91 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/87,89,91 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด

ได้แก่ 0105559007209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*