บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด"

บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ส่ง อุปกรณ์ประดับยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด


2/13 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/13 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แท็คทีม ไทร์ออโต้แม็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*