บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้าง ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแบบ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


65 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559007420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 89 ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*