บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด"

บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด


44 ซอยสุขุมวิท3(นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 ซอยสุขุมวิท3(นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด

ได้แก่ 0105559007471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัล บาการอฮ์ มีท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*