บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด"

บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบแบ็ดเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด


45/391 ซอยม.พงษ์ศิริชัย 4 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/391 ซอยม.พงษ์ศิริชัย 4 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105559007543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*