บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด"

บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถาบันส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาดนตรี วิชาศิลปะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด


70/1 ซอยปานทิพย์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

70/1 ซอยปานทิพย์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เฟค ฟิฟธ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*