บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด"

บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด


205 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

205 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105559007799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็น แคปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*