บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ได้แก่ เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด


1112/78 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1112/78 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559007829
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกินแคร์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*