บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกาาทางด้านเทคนิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


6 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 14 (เทพทวี 8) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 14 (เทพทวี 8) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559007888
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮ้าส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*