บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรมยา อบยา เพื่อป้อมกันแมลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด


595 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

595 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559008361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซีย พลัส อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*