บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด"

บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด


48/80 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/80 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008507
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิลเลียน แม็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*