บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด"

บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร ผับ ร้านคาราโอเกะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด


58/10-/13 ชั้นที่ 5-6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/10-/13 ชั้นที่ 5-6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด

ได้แก่ 0105559008540
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุข สบาย รักดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*