บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด"

บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริการออกแบบและจัดทำแพคเกจจิ้ง ป้ายโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด


4306 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

4306 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด

ได้แก่ 0105559009333
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็น ออมเล็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*