บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด"

บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 25,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายบทวิจัยทางเศรษฐศาสตร์,โมเดลทางคณิตศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด


506/65 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

506/65 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด

ได้แก่ 0105559009465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*