บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์และอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด


1000/30 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1000/30 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559009775
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อูรมัต โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*