บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด


76/24 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

76/24 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559009872
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ เฮาส์ ออฟ ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*