บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด"

บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาว์เวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1705-07 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาว์เวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1705-07 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด

ได้แก่ 0105559010188
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามกัลฟ์ โซล่าร์ วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*