บริษัท ชัยโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัยโยธา จำกัด"

บริษัท ชัยโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัยโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัยโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัยโยธา จำกัด


5 ซอยเจริญรัถ 18 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัยโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยเจริญรัถ 18 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท ชัยโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัยโยธา จำกัด

ได้แก่ 0105559010480
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัยโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัยโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*