บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด"

บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด


555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010528
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*