บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด"

บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด


109/69 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/69 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559011044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒนธิติพันธ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*