บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านทางสื่อต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด


131/47 ซอยนวลจันทร์64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/47 ซอยนวลจันทร์64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105559011273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิ๊ก ฟิช สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*