บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด"

บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รถยนต์ รถจักยานยนต์ เครื่องเคหภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด


19/563 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/563 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559011281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีทีเคซี ซิปปิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*