บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด"

บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ปลีก อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด


293/155 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด ตั้งอยู่ที่

293/155 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดียทูริช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด

ได้แก่ 0105559011290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดียทูริช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*