บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างและงานวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด


2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559011451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*