บริษัท รอว์แกนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รอว์แกนิค จำกัด"

บริษัท รอว์แกนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รอว์แกนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รอว์แกนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ พืชสวน อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และเครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รอว์แกนิค จำกัด


697/1 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รอว์แกนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

697/1 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท รอว์แกนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รอว์แกนิค จำกัด

ได้แก่ 0105559011699
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รอว์แกนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รอว์แกนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*