บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด"

บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซ่อมแซมรถบัส รวมถึง เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด


571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 เอ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 เอ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105559011737
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*