บริษัท จีโนมม่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีโนมม่า จำกัด"

บริษัท จีโนมม่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีโนมม่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีโนมม่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีโนมม่า จำกัด


597/5 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีโนมม่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

597/5 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จีโนมม่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีโนมม่า จำกัด

ได้แก่ 0105559011818
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีโนมม่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีโนมม่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*