บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด"

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด


138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ บี 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

138 อาคารบุญมิตร ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ บี 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด

ได้แก่ 0105559011915
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*