บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด"

บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
งานสร้างซ่อมข่ายสายโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด


62/16 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12/1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/16 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12/1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105559011931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจการรุ่งเรือง เนทเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*