บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โปรเตอร์ แค๊ตตาล็อก ปฎิทิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด


119/63 ซอยบางแวก 85 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/63 ซอยบางแวก 85 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559012377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เจ.อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*