บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด"

บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมยิงปืน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด


14/164/1 ซอยรามคำแหง174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/164/1 ซอยรามคำแหง174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด

ได้แก่ 0105559012415
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีแอคชั่น ไทม์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*