บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559012423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อามูโน่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*