บริษัท ไดก้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไดก้า จำกัด"

บริษัท ไดก้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไดก้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไดก้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริหารจัดการ จัดหา บุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไดก้า จำกัด


403/445 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไดก้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

403/445 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ไดก้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไดก้า จำกัด

ได้แก่ 0105559012679
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไดก้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไดก้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*