บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด"

บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จัดหา ให้เช่า ซื้อ ขาย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด


57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด

ได้แก่ 0105559012725
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สแตนดาร์ด เวิร์ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*