บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด"

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด


4 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด

ได้แก่ 0105559012971
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.การ์ด เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*