บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


33 ซอยเพชรเกษม 74 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 ซอยเพชรเกษม 74 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559013471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมหญิง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*