บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 202,819,370 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าหรือบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด รวมทั้งผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


202 ชั้น22 ห้อง2201 อาคารเลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

202 ชั้น22 ห้อง2201 อาคารเลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559013551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*