บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซม เป็นที่ปรึกษาด้านระบบปรับปรุงดูแลรักษา ติดตั้ง ขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด


27/834 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/834 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559013799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรม โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*