บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด"

บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสิ่งพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ฉลาก ลาเบล ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด


55 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (หมู่บ้านรัชธานี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (หมู่บ้านรัชธานี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด

ได้แก่ 0105559014132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อชิ สแตนดาร์ด ลาเบล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*