บริษัท บีจาสาระ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีจาสาระ จำกัด"

บริษัท บีจาสาระ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีจาสาระ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีจาสาระ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิด อาหารเสริม เครื่องสำอาง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีจาสาระ จำกัด


517 ซอยนาคบำรุง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีจาสาระ จำกัด ตั้งอยู่ที่

517 ซอยนาคบำรุง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท บีจาสาระ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีจาสาระ จำกัด

ได้แก่ 0105559014353
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีจาสาระ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีจาสาระ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*