บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด"

บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการงานสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด


149/165 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

149/165 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105559014531
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอ็ม.ดี. ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*