บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด


990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559014698
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นซิน่า ดิสทริบิวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*