บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด


1362/370 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1362/370 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105559014710
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*