บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด"

บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้ความรู้ด้านการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด


202 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

202 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105559014884
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*