บริษัท ฟอร์ซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์ซี จำกัด"

บริษัท ฟอร์ซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์ซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์ซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องเขียน แบบเรียน กระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์ซี จำกัด


622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์ซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์ซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์ซี จำกัด

ได้แก่ 0105559014990
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์ซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์ซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*