บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์โทรคมนาคม ติดตั้ง ปรับปรุงข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด


72/665 ซอยศาลาธรรมสพน์ 15 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/665 ซอยศาลาธรรมสพน์ 15 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559015091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจโอเอฟ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*