บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย สายพานลำเลียง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด


390 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

390 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559015104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*