บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเพื่อรับเหมากออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิกส์และโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


99/194 ซอยรัชดาภิเษก 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/194 ซอยรัชดาภิเษก 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559015112
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*