บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด"

บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายชั้นเก็บของ ตู้เอกสาร ทำจากเหล็กและไม้ เลื่อนบนรางระบบพวงมาลัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด


258/92 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

258/92 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด

ได้แก่ 0105559015431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสวีเอ็น สโตร์เรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*